top of page

NATURALISME

La coneixença del medi natural és fonamental perquè les activitats ecologistes estiguin fonamentades. En el naturalisme eduquem a la població, petits i grans, estudiem la fauna i la flora, i donem suport i col·laborem amb persones i entitats que treballen per augmentar i divulgar el coneixement dels éssers vius i els ecosistemes de la comarca.

{00000001-0000-0011-0000-000001219164}-1.jpg

EL CRANC DE RIU

 

El cranc de riu autòcton és una espècie en perill d’extinció degut a l’afanomicosi o pesta del cranc, malaltia portada per espècies de cranc exòtiques com el cranc roig o el cranc senyal. Afortunadament, a la Garrotxa en queden diverses poblacions a les capçaleres de rius i rieres. A més hi ha l’astacifactoria del Molí de les Fonts, des d’on es duu a terme la cria de nous exemplars i repoblacions a la comarca. Des de l’ANEGx fa anys que donem suport a la conservació d’aquest animal, com ara mostrejos de les poblacions salvatges, publicació de material de divulgació i suport a les tasques desenvolupades a l’astacifactoria.

 

Des de l’ANEGx s’ha editat un llibre de referència a Catalunya sobre el cranc autòcton, amb molts autors i col·laboradors involucrats. 

Si voleu adquirir un exemplar el podeu trobar a les llibreries d’Olot.

Si voleu rebre el llibre a casa, podeu fer la vostra comanda fent les següents passes:

  1. Envieu un correu a naturalistesgarrotxa@gmail.com o enviant un missatge directe a l'instagram @anegxgarrotxa indicant la vostra adreça postal.

  2. Cal fer un ingrés de 14€ al número de compte que us indiquem al vostre correu electrònic.

* Cal afegir-hi les despeses d’enviament, si fos el cas, que depenen de si la vostra adreça és al territori espanyol o a l’estranger.
 

Un cop rebem l’ingrés us enviarem un correu de confirmació i rebreu el llibre dins els 7 dies següents.

LES AUS AQUÀTIQUES

 

Les aus aquàtiques són un centre d’interès de l’ANEGx des dels seus inicis a la dècada del 1970, donat que estan relacionades amb uns ecosistemes molt sovint afectats per pertorbacions antropogèniques, i en alguns casos en perill d’extinció: els ecosistemes aquàtics continentals. Els organismes que viuen en aquests ecosistemes, en aquest cas algunes espècies d’aus, són indicadors de la seva salut i per tant el seu coneixement aporta informació valuosa per poder detectar canvis. Els darrers anys, les activitats que organitzem a l’entorn d’aquest grup ornitofaunístic s’emmarquen dins el projecte “Seguiment i estudi de les aus aquàtiques a la comarca de La Garrotxa”, que té el suport del SIGMA des de l’any 2006. Així, l’estudi de les aus aquàtiques s’ha consolidat com una de les activitats estables i participatives de l’ANEGx, que serveixen tant per la contribució naturalística-científica, com per la sensibilització o educació ambiental. L’any 2006, es van aprofitar els controls periòdics de detecció de la malaltia “grip aviar” a les zones humides de la comarca per tal de censar les aus aquàtiques d’una manera estandarditzada. Amb el pas del temps s’ha acumulat informació sobre les espècies, la distribució o la dinàmica poblacional de les aus aquàtiques a la comarca de La Garrotxa i, sobretot, s’ha consolidat el cens d’aus aquàtiques hivernants, esdevenint un treball de camp potent, on hi participen nombrosos/es naturalistes de la comarca. Les dades d’aquest cens, que es duu a terme entre el 10 i 20 de gener, serveix a més per col·laborar amb els censos d’aus aquàtiques que també es realitzen a escala regional i internacional en aquestes dates.

PER A MÉS INFORMACIÓ: https://anegarrotxa.wordpress.com/naturalisme/aus-aquatiques/ 

NECRÒFAGS   

 

L’evolució de les poblacions d’aus necròfagues o carronyaires com el voltor comú (Gyps fulvus), el trencalòs (Gypaetus barbatus), l’aufrany (Neophron percnopterus) i el voltor negre (Aegypius monachus) a la comarca de la Garrotxa i la recent nidificació de tres de les quatre espècies d’aus necròfagues, després de més de 50 anys sense criar-hi, va motivar  ara fa una dècada a un grup d’ornitòlegs locals a fer-ne un seguiment. L’observació d’aquestes aus des de diferents punts de guaita en època de reproducció i els resultats obtinguts a partir del seguiment i maneig d’un punt  d’alimentació suplementària ha estat la base per participar en l’estudi que la Universitat de Barcelona està desenvolupant sobre les aus necròfagues de Catalunya.  A més, enguany l’entitat naturalista ha legalitzat un punt d’alimentació suplementària (PAS) per minimitzar els efectes de les limitacions tròfiques a causa de la normativa actual que impedeix deixar animals morts en qualsevol indret de la comarca.

SOS BOIXOS 

 

En els darrers anys en el sector del Prepirineu oriental s’han observat una gran quantitat de boixedes que s’han assecat. L’estiu de 2008 es van detectar les primeres defoliacions severes en algunes boixedes situades a la zona de l’Alta Garrotxa. 

bottom of page